EGAT

ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทาน

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการจัดงานวันครู ประจำปี 2560"ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู"

โครงการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ"เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"

ข่าวล่าสุด

การประชุมการก่อสร้างสนามหญ้าเทียมโครงการ King Power Thai Power
การประชุมการก่อสร้างสนามหญ้าเทียมโครงการ King Power Thai Power
การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิธีลงนาม MOU มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเทศบาลนครแม่สอด
พิธีลงนาม MOU มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเทศบาลนครแม่สอด
การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่1
การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่1
การประชุมสภาเด็ก
การประชุมสภาเด็ก
การสอบแข่งขันคนเก่งท้องถิ่นเพื่อคัดตัวแทนเข้าแข่งขันระดับกลุ่ม และระดับประเทศ
การสอบแข่งขันคนเก่งท้องถิ่นเพื่อคัดตัวแทนเข้าแข่งขันระดับกลุ่ม และระดับประเทศ

การประชุมการก่อสร้างสนามหญ้าเทียมโครงการ King Power Thai Power

DSC02191 resize

    วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโกเมน สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด เทศบาลนครแม่สอดร่วมกับ กลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์ จัดการประชุมการก่อสร้างสนามหญ้าเทียมโครงการ King Power Thai Power เพื่อเตรียมความพร้อมการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม โครงการ 100 สนามฟุตบอลสร้างพลังเยาวชนไทย ที่จะเกิดขึ้นในเขตเทศบาลนครแม่สอด 

ภาพกิจกรรม

DSC02197 resize DSC02179 resize DSC02183 resize
DSC02192 resize DSC02196 resize DSC02192 resize

การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

DSC02218 resize

    วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโกเมนสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด กองการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 เพื่อแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดฯ รวมถึงเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ

ภาพกิจกรรม

DSC02215 resize DSC02219 resize DSC02220 resize
DSC02222 resize DSC02223 resize DSC02218 resize

พิธีลงนาม MOU มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเทศบาลนครแม่สอด

DSC02158 resize

       

ภาพกิจกรรม

DSC02136 resize DSC02141 resize DSC02166 resize
DSC02169 resize DSC02159 resize DSC02173 resize
     

การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่1

DSC02100 resize

       

ภาพกิจกรรม

DSC 0033 resize DSC 0034 resize DSC 0048 resize
DSC 0113 resize DSC 0138 resize DSC 0312 resize
DSC 0447 resize DSC 0634 resize DSC 0723 resize

การประชุมสภาเด็ก

DSC01937 resize

       

ภาพกิจกรรม

DSC01911 resize DSC01913 resize DSC01914 resize
DSC01915 resize DSC01917 resize DSC01922 resize

การสอบแข่งขันคนเก่งท้องถิ่นเพื่อคัดตัวแทนเข้าแข่งขันระดับกลุ่ม และระดับประเทศ

21985631 1831866056827938 533896069 o

        วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาลบุญญาวาส  กองการศึกษา จัดการสอบแข่งขันคัดเลือกคนเก่งท้องถิ่น  โดยจัดแข่งขันในระดับช่วงชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อหาตัวแทนเข้าแข่งขัน ในระดับกลุ่ม และระดับประเทศต่อไป

ภาพกิจกรรม

21931408 1831874820160395 2099143036 o 21952283 1831874890160388 925758128 o 21952561 1831874803493730 1428007018 o
21985862 1831874880160389 1763930280 o 22015343 1831874816827062 177710397 o  

ระบบสารสนเทศ

it

fb
gg
sis
ccis
laas
plan