• sli1.jpg
 • sli2.jpg
 • sli3.jpg
 • sli4.jpg
 • sli5.jpg

ข่าวสารล่าสุด

 • การสรุปการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น ที่ 17

  การสรุปการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น ที่ 17

    การสรุปการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 17 ปีการศึกษา 2561 แฟ้มสำหรับกรอกข้อมูล            1 แบบ01.xlsx แบบกรอกข้อมูลสำหรับสถานศึกษา             2 แบบ02.docx แบบสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา             3 แบบ03.xlsx  แบบกรอกข้อมูลสำหรับ อปท.             4 แบบ04.docx แบบสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัด อปท.            5 แบบ05.xlsx แบบกรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คำชี้แจงและขั้นตอนการดำเนินการ...
 • โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล ประจำปีการศึกษา 2562

  โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล ประจำปีการศึกษา 2562

              วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน เทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล ประจำปีการศึกษา 2562 นำโดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ หริรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา...
 • กิจกกรมพบปะให้กำลังใจแก่ตัวแทนนักเรียน

  กิจกกรมพบปะให้กำลังใจแก่ตัวแทนนักเรียน

          วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก นำโดยนายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วยนายองครัตน์ ตันติพงศานติ ประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด สมาชิกสภา ที่ปรึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ผุ้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน    ...
 • การปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด

  การปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด

        วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง เทศบาลนครแม่สอด จัดการปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด โดยได้รับเกียรติจากดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา        ...
 • ประชุมหารือการจัดงานวัฒนธรรมประจำถิ่น เทศบาลนครแม่สอด

  ประชุมหารือการจัดงานวัฒนธรรมประจำถิ่น เทศบาลนครแม่สอด

          วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เทศบาลนครแม่สอด จัดการประชุมผุ้แทนวัดในเขตเทศบาลนครแม่สอด โดยได้รับเกียรติจากนายภิรมย์ ทองคุ้ม รองนายกเทสมนตรีนครแม่สอด และผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อขออนุมัติจังหวัดตาก ประกาศเป็นวัฒนธรรมประจำถิ่นต่อไป ...
 • ประชุมโครงการเยาวชนวัฒนธรรม 2562

  ประชุมโครงการเยาวชนวัฒนธรรม 2562

          วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรภูมิปัญญา จังหวัดตากร่วมกับเทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมเยาวชนวัฒนธรรม 2562 Tak - Dehong Cultural Camp 2019 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธี และนายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายปณิธิ ตั้งผาติ...

ระบบสารสนเทศ

it

fb
gg
sis
ccis
laas
plan
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
จำนวนเนื้อหา
72 เรื่อง
จำนวนข้อมูล

ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์

© 2009-2019 by GPIUTMD