โซนสัตว์โลกล้านปีอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมฑีปังกรรัศมีโชติ

โครงการการจัดการเรียนรู้หลักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้ระบบ“นวัตบวร” (I-CORE) โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรมกีฬากลุ่มนักเรียน และกีฬาอนุบาลคัพสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด
รายชื่อที่พัก ของ อปท.ที่แจ้งความประสงค์ขอสถานที่พัก
รายชื่อที่พัก ของ อปท.ที่แจ้งความประสงค์ขอสถานที่พัก
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2559
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2559
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ฯ
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ฯ
ประกาศหัวข้อการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14
ประกาศหัวข้อการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ประกาศหัวข้อสำหรับการประกวดแข่งขันสุนทรพจน์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
ประกาศหัวข้อสำหรับการประกวดแข่งขันสุนทรพจน์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

 hotel

CCF17062559 page 001

CCF17062559 page 002

CCF17062559 page 003

 CCF17062559 page 004

CCF17062559 page 005

 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2559

headrez

ข่าวสาร  เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่ http://takvichakan.net/

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบสำรวจความต้องการ **หมายเหตุ โปรดตอบรับแบบสำรวจภายในวันที่ 31 มี.ค. 2559**
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบสำรวจรายการแข่งขัน  **หมายเหตุ โปรดตอบรับแบบสำรวจภายในวันที่ 31 มี.ค. 2559**
 

hd3

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ฯ

จากการประชุม อปท. เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2559

ณ โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ท

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

-------------------------------------------------------

1. การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา

- จัดการแข่งจากเดิม 2 รอบ เหลือเพียงรอบเดียว  และประกาศผลผู้ชนะ

2. การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์

- จัดการแข่งจากเดิม 2 รอบ เหลือเพียงรอบเดียว  และประกาศผลผู้ชนะ

3. งานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-6

- ถาดรอง เป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 10-12 นิ้ว วัดจากขอบใบตอง

- ใบตองสามารถฉีกได้อย่างเดียว

- ดอกไม้ห้ามแปรรูป

4. การแสดงละครภาษาอังกหฤษ/จีน

- ขอให้ผู้แข่งขันส่งสคริปต์ในวันแข่งแก่กรรมการทีมละ 3 ชุด 

5. การจัดสวนถาดแห้ง

- ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมจานรองกระถาง ทรายหยาบ และทรายละเอียด ตุ๊กตาจัดสวนขนาดเล็ก มาเอง

6. การเดินตัวหนอน (ระดับปฐมวัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- สัดส่วนชาย 5 คน หญิง 5 คน

7. การแข่งขันฮูลาฮูป ประกอบเพลง

- ฮูลาฮูปเป็นแบบยาง ข้างในจะมีน้ำหรือไม่ก็ได้

8. การคัดลายมือ

- ป.1-3 ใช้ดินสอ ขนาด 2B - ป.4-6, ม.1-3 และ ม.4-6 ใช้ปากกาสีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มิลลิเมตร

9. การแข่งขันตัวต่อเสริมทักษะระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และระดับอนุบาล

- เจ้าภาพจัดเตรียมตัวต่อไว้ให้จำนวน 320 ตัว ผู้แข่งขันสามารถต่อตัวต่อจำนวนระหว่าง 300-320 ตัวได้

 

หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อกับผู้ประสานงานแต่ละรายการ (รายละเอียดท้ายเล่มคู่มือฯ)

notice

ประกาศหัวข้อการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์

ระดับ ป.4-ป.6 (MS PowerPoint 2010)

-เด็กไทยยุคใหม่ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ระดับ ม.1-ม.3 (เว็บไซต์)

-70 ปีพระบารมีล้นเกล้า

ระดับ ม.4-ม.6 (เว็บไซต์)

ทักษะแห่งอนาคต กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

bb

     ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2559 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ โดย คลิ๊กที่นี่

hd

 

หัวข้อสำหรับการประกวดแข่งขันสุนทรพจน์

การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ

ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559 “นครแม่สอดวิชาการ” ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559

-----------------------------

ระดับประถมปีที่ 4-6

"รักษ์ไทย ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม"

 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

"ไทยทำ ไทยใช้ เศรษฐกิจไทยพัฒนา"

 

 

it

fb
gg
sis
ccis
laas
plan