โซนสัตว์โลกล้านปีอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมฑีปังกรรัศมีโชติ

โครงการการจัดการเรียนรู้หลักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้ระบบ“นวัตบวร” (I-CORE) โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรมกีฬากลุ่มนักเรียน และกีฬาอนุบาลคัพสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด
ประกาศเทศบาลนครแม่สอดเรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด
ประกาศเทศบาลนครแม่สอดเรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด
รายชื่อที่พัก ของ อปท.ที่แจ้งความประสงค์ขอสถานที่พัก
รายชื่อที่พัก ของ อปท.ที่แจ้งความประสงค์ขอสถานที่พัก
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2559
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2559
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ฯ
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ฯ
ประกาศหัวข้อการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14
ประกาศหัวข้อการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

 ano

ประกาศเทศบาลนครแม่สอด

เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

 

>>ดาวโหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่<<

 hotel

CCF17062559 page 001

CCF17062559 page 002

CCF17062559 page 003

 CCF17062559 page 004

CCF17062559 page 005

 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2559

headrez

ข่าวสาร  เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่ http://takvichakan.net/

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบสำรวจความต้องการ **หมายเหตุ โปรดตอบรับแบบสำรวจภายในวันที่ 31 มี.ค. 2559**
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบสำรวจรายการแข่งขัน  **หมายเหตุ โปรดตอบรับแบบสำรวจภายในวันที่ 31 มี.ค. 2559**
 

hd3

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ฯ

จากการประชุม อปท. เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2559

ณ โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ท

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

-------------------------------------------------------

1. การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา

- จัดการแข่งจากเดิม 2 รอบ เหลือเพียงรอบเดียว  และประกาศผลผู้ชนะ

2. การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์

- จัดการแข่งจากเดิม 2 รอบ เหลือเพียงรอบเดียว  และประกาศผลผู้ชนะ

3. งานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-6

- ถาดรอง เป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 10-12 นิ้ว วัดจากขอบใบตอง

- ใบตองสามารถฉีกได้อย่างเดียว

- ดอกไม้ห้ามแปรรูป

4. การแสดงละครภาษาอังกหฤษ/จีน

- ขอให้ผู้แข่งขันส่งสคริปต์ในวันแข่งแก่กรรมการทีมละ 3 ชุด 

5. การจัดสวนถาดแห้ง

- ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมจานรองกระถาง ทรายหยาบ และทรายละเอียด ตุ๊กตาจัดสวนขนาดเล็ก มาเอง

6. การเดินตัวหนอน (ระดับปฐมวัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- สัดส่วนชาย 5 คน หญิง 5 คน

7. การแข่งขันฮูลาฮูป ประกอบเพลง

- ฮูลาฮูปเป็นแบบยาง ข้างในจะมีน้ำหรือไม่ก็ได้

8. การคัดลายมือ

- ป.1-3 ใช้ดินสอ ขนาด 2B - ป.4-6, ม.1-3 และ ม.4-6 ใช้ปากกาสีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มิลลิเมตร

9. การแข่งขันตัวต่อเสริมทักษะระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และระดับอนุบาล

- เจ้าภาพจัดเตรียมตัวต่อไว้ให้จำนวน 320 ตัว ผู้แข่งขันสามารถต่อตัวต่อจำนวนระหว่าง 300-320 ตัวได้

 

หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อกับผู้ประสานงานแต่ละรายการ (รายละเอียดท้ายเล่มคู่มือฯ)

notice

ประกาศหัวข้อการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์

ระดับ ป.4-ป.6 (MS PowerPoint 2010)

-เด็กไทยยุคใหม่ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ระดับ ม.1-ม.3 (เว็บไซต์)

-70 ปีพระบารมีล้นเกล้า

ระดับ ม.4-ม.6 (เว็บไซต์)

ทักษะแห่งอนาคต กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

bb

     ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2559 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ โดย คลิ๊กที่นี่

it

fb
gg
sis
ccis
laas
plan