EGAT

ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทาน

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการจัดงานวันครู ประจำปี 2560"ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู"

โครงการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ"เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"

ข่าวล่าสุด

การสอบแข่งขันคนเก่งท้องถิ่นเพื่อคัดตัวแทนเข้าแข่งขันระดับกลุ่ม และระดับประเทศ
การสอบแข่งขันคนเก่งท้องถิ่นเพื่อคัดตัวแทนเข้าแข่งขันระดับกลุ่ม และระดับประเทศ
การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2560
การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2560
การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 1/2560
การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 1/2560
โครงการตอบปัญหาภาษาต่างประเทศประจำปี 2560
โครงการตอบปัญหาภาษาต่างประเทศประจำปี 2560
การแข่งขัน
การแข่งขัน "วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล"ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2560
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

การสอบแข่งขันคนเก่งท้องถิ่นเพื่อคัดตัวแทนเข้าแข่งขันระดับกลุ่ม และระดับประเทศ

21985631 1831866056827938 533896069 o

        วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาลบุญญาวาส  กองการศึกษา จัดการสอบแข่งขันคัดเลือกคนเก่งท้องถิ่น  โดยจัดแข่งขันในระดับช่วงชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อหาตัวแทนเข้าแข่งขัน ในระดับกลุ่ม และระดับประเทศต่อไป

ภาพกิจกรรม

21931408 1831874820160395 2099143036 o 21952283 1831874890160388 925758128 o 21952561 1831874803493730 1428007018 o
21985862 1831874880160389 1763930280 o 22015343 1831874816827062 177710397 o  

การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2560

21752361 1981677858734120 8783024589689115989 n

        วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว กองการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด จัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2560 โดยได้รับเกียรติจากนายชัยรัตน์ ยศบรรเทิง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อติดตามและประสานงานโครงการ กิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดฯ รวมถึงหารือแนวทางปฏิบัติด้านวิชาการ เพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดเป็นไปทิศทางเดียวกัน และในโอกาสนี้ ได้มีการศึกษาดูงาน และนำเสนอผลงานของนักเรียนของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นนำร่อง ได้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว และโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส

ภาพกิจกรรม

21761899 1981677998734106 8367832799993926461 n 21616216 21617853
21761505 1981677972067442 2582573882107600761 n 2161646 21616445
21616451 21687729 1981678472067392 8953164870670023451 n 21752242 1981678652067374 7032119459265561126 n
21764731 1981678828734023 7183399479402919598 n 21761897 1981678582067381 621376983086112350 n  
     
     

การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 1/2560

DSC01924 resize

        วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโกเมน เทศบาลนครแม่สอด กองการศึกษาจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 1/2560 โดยได้รับเกียรติจากนายภิรมย์ ทองคุ้ม ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครแม่สอด รวมถึงคัดเลือกและแต่งตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน สำหรับเป็นตัวแทนในระดับ อำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศต่อไป

ภาพกิจกรรม

DSC01911 resize DSC01912 resize DSC01914 resize
DSC01917 resize DSC01918 resize DSC01920 resize
DSC01922 resize DSC01926 resize DSC01931 resize
DSC01934 resize DSC01938 resize DSC01940 resize
DSC01942 resize DSC01946 resize DSC01945 resize
     

โครงการตอบปัญหาภาษาต่างประเทศประจำปี พ.ศ. 2560

b12

        วันที่ 5 กันยายน 2560  เวลา 8.30 น. ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม "ทีปังกรรัศมีโชติ" กองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด จัดโครงการตอบปัญหาภาษาต่างประเทศ (ภาษาพม่า) ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการวัดผลการจัดการศึกษาภาษาต่างประเทศ(ภาษาพม่า) ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด และเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการแข่งขัน ทำให้นักเรียนมีความใฝ่รู้มากยิ่งขึ้น การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมโครงการและเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้

 

ภาพกิจกรรม

b01 b03 b04
b05 b11 b17
b20 b27 b62
b32 b07 b02
b10 b23 b26
b63 b60 b58

การแข่งขัน "วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล"ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2560

b0011 resize

    วันที่ 27 สิงหาคม 2560 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมพิธีเปิด การแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล" ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสุทธา สายวาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว   

 

ภาพกิจกรรม

b0012 resize b0019 resize b0007 resize
b0015 resize b0025 resize b0029 resize
b0028 resize b0022 resize b0008 resize
     
     

โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

a21 resize

    วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ รองนายกฯ นายกุล เครือวีระ นองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด รุ่นที่ 1 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ณ วัดโพธิคุณ โดยโครงการฯดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด โดยในรุ่นที่ 1 มีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมได้แก่  โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ,โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี  และโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาส   

 

ภาพกิจกรรม

a17 resize a05 resize a06 resize
a08 resize a09 resize a11 resize
a13 resize a15 resize a23 resize
a46 resize a23 resize a50 resize
     

ระบบสารสนเทศ

it

fb
gg
sis
ccis
laas
plan