หน้าแรก

โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ

โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โซนสัตว์โลกล้านปีอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมฑีปังกรรัศมีโชติ

โครงการการจัดการเรียนรู้หลักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้ระบบ“นวัตบวร” (I-CORE) โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ

ข่าวล่าสุด

โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ
โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ
กิจกรรมโครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมโครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ประกาศเทศบาลนครแม่สอดเรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด
ประกาศเทศบาลนครแม่สอดเรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด
รายชื่อที่พัก ของ อปท.ที่แจ้งความประสงค์ขอสถานที่พัก
รายชื่อที่พัก ของ อปท.ที่แจ้งความประสงค์ขอสถานที่พัก
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2559
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2559
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ฯ
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ฯ

โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ

IMAG2327 resize exposure

    เทศบาลนครแม่สอด นำโดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดกิจกรรมโครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น รวมถึงเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะช่วยยกระดับการจัดการศึกษาขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการประเมินผลฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

ภาพกิจกรรม

IMAG2327 resize exposure IMAG2319 resize exposure  IMAG1835 resize exposure 
IMAG1837 resize exposure IMAG2291 resize exposure  IMAG2293 resize exposure 
IMAG2296 resize exposure IMAG2331 resize exposure  IMAG2335 resize exposure 
IMAG2354 resize exposure IMAG2393 resize exposure  IMAG2398 resize exposure 
IMAG2404 resize exposure IMAG2414 resize exposure   

กิจกรรมโครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1458717478987rez

    วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 9.00น.  ณ ศูนณ์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับ บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด โดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้มอบหมายให้นายประเสริฐ ปวงละคร รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

ภาพกิจกรรม

1458717498910 1458717489344  1458717492945 

 ano

ประกาศเทศบาลนครแม่สอด

เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

 

>>ดาวโหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่<<

 hotel

CCF17062559 page 001

CCF17062559 page 002

CCF17062559 page 003

 CCF17062559 page 004

CCF17062559 page 005

 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2559

headrez

ข่าวสาร  เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่ http://takvichakan.net/

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบสำรวจความต้องการ **หมายเหตุ โปรดตอบรับแบบสำรวจภายในวันที่ 31 มี.ค. 2559**
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบสำรวจรายการแข่งขัน  **หมายเหตุ โปรดตอบรับแบบสำรวจภายในวันที่ 31 มี.ค. 2559**
 

hd3

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ฯ

จากการประชุม อปท. เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2559

ณ โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ท

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

-------------------------------------------------------

1. การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา

- จัดการแข่งจากเดิม 2 รอบ เหลือเพียงรอบเดียว  และประกาศผลผู้ชนะ

2. การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์

- จัดการแข่งจากเดิม 2 รอบ เหลือเพียงรอบเดียว  และประกาศผลผู้ชนะ

3. งานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-6

- ถาดรอง เป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 10-12 นิ้ว วัดจากขอบใบตอง

- ใบตองสามารถฉีกได้อย่างเดียว

- ดอกไม้ห้ามแปรรูป

4. การแสดงละครภาษาอังกหฤษ/จีน

- ขอให้ผู้แข่งขันส่งสคริปต์ในวันแข่งแก่กรรมการทีมละ 3 ชุด 

5. การจัดสวนถาดแห้ง

- ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมจานรองกระถาง ทรายหยาบ และทรายละเอียด ตุ๊กตาจัดสวนขนาดเล็ก มาเอง

6. การเดินตัวหนอน (ระดับปฐมวัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- สัดส่วนชาย 5 คน หญิง 5 คน

7. การแข่งขันฮูลาฮูป ประกอบเพลง

- ฮูลาฮูปเป็นแบบยาง ข้างในจะมีน้ำหรือไม่ก็ได้

8. การคัดลายมือ

- ป.1-3 ใช้ดินสอ ขนาด 2B - ป.4-6, ม.1-3 และ ม.4-6 ใช้ปากกาสีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มิลลิเมตร

9. การแข่งขันตัวต่อเสริมทักษะระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และระดับอนุบาล

- เจ้าภาพจัดเตรียมตัวต่อไว้ให้จำนวน 320 ตัว ผู้แข่งขันสามารถต่อตัวต่อจำนวนระหว่าง 300-320 ตัวได้

 

หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อกับผู้ประสานงานแต่ละรายการ (รายละเอียดท้ายเล่มคู่มือฯ)

ระบบสารสนเทศ

it

fb
gg
sis
ccis
laas
plan