โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการจัดงานวันครู ประจำปี 2560"ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู"

โครงการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ"เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"

ข่าวล่าสุด

โครงการสรุปผลการปฏิบัติงานพนักงานครูเทศบาล ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการสรุปผลการปฏิบัติงานพนักงานครูเทศบาล ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
คณะทัศนศึกษาเข้าชมอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
คณะทัศนศึกษาเข้าชมอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม "ทีปังกรรัศมีโชติ" จากโรงเรียนอิสลามศึกษา
การประชุมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
การประชุมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
คณะทัศนศึกษาเข้าชมอุทยานการเรียนรู้ฯ จากโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
คณะทัศนศึกษาเข้าชมอุทยานการเรียนรู้ฯ จากโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2
การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2

โครงการสรุปผลการปฏิบัติงานพนักงานครูเทศบาล ประจำปีการศึกษา 2559

DSC00728

    วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560  เวลา 13.30 น. ณ  อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  กองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรมโครงการสรุปผลการปฏิบัติงานของครู ประจำปีการศึกษา 2559 โดยนายเทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดในปีการศึกษาที่ผ่านมา รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างพนักงานครูเทศบาลและผู้บริหาร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น.  

ภาพกิจกรรม

DSC00728 fC004 17390571 1365251096831759 631976548820676114 o resize
17390571 1365251096831759 631976548820676114 o resize    

 

ขอบคุณรูปภาพจาก : FB เรือนขวัญ ออร์คิดส์

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

e00022017

    วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560  เวลา 09.30 น. ณ  อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  กองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากนายเทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ว่าที่พันตรีธีรยุทธ  วุฒิอรรถสาร รองปลัดเทศบาลนครแม่สอด สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/ส่วน ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติแก่กิจกรรมโครงการฯ ในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ประถมศึกาาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดได้รับข้อคิด หลักธรรมในการดำรงชีวิต และแนวทางในการศึกษาต่อ รวมถึงการบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆจากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ จะเป็นกำลังที่สำคัญในการกลับมาพัฒนาบ้านเกิดให้เจริญ ก้าวหน้าต่อไป นอกจากนี้ท่านนายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้ให้เกียรติฯมอบประกาศณียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา เป็นการสร้างชวัญ กำลังใจ และเป็นการปลุกฝังให้นักเรียนมีความสำนึกรักในสถาบันที่ได้ให้ความรู้ จนสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้. 

 

 

ภาพกิจกรรม

17546959 1364188093604726 7164388255121133326 o resize 17390507 1364187226938146 1920510031504447527 o resize DSC00657 resize
DSC00662 resize DSC00667 resize DSC00672 resize
DSC00678 resize DSC00680 resize DSC00684 resize
DSC00690 resize DSC00691 resize DSC00700 resize
DSC00700 resize DSC00717 resize DSC00718 resize

 

ขอบคุณรูปภาพจาก : FB เรือนขวัญ ออร์คิดส์

คณะทัศนศึกษาเข้าชมอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม "ทีปังกรรัศมีโชติ" จากโรงเรียนอิสลามศึกษา

DSC00570 resize

    วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560  เวลา 9.00 น. คณะทัศนศึกษาจากโรงเรียนอิสลามศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวนทั้งสิ้น 240 คน เข้าชมอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม "ทีปังกรรัศมีโชติ" กองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด โดยคณะวิยากรได้ให้การต้อนรับและให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้

 

ภาพกิจกรรม

DSC00609 resize DSC00573 resize DSC00604 resize
1488528847142 resize 1488528849501 resize  1488528856075 resize
1488528859767 resize DSC00572 resize DSC00583 resize 
DSC00607 resize DSC00606 resize 1488528857932 resize 
     

การประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 

DSC00596 resize

    วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโกเมนสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด กองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 โดยมีนายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธาน โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีตัวแทนชุมชน จำนวน 20 ชุมชน และคณะกรรมการวัดในเขตเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมเพื่อเสนอความคิดเห็น และหาแนวทางทางการจัดงานสงกรานต์ประจำปี 2560 

ภาพกิจกรรม

DSC00592 resize DSC00597 resize DSC00598 resize
DSC00593 resize DSC00601 resize DSC00603 resize

คณะทัศนศึกษาเข้าชมอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม "ทีปังกรรัศมีโชติ" จากโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย

IMAG3158 resize

    วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 9.30 น. คณะทัศนศึกษาจากโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย ระดับชั้นอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 50 คน เข้าเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม "ทีปังกรรัศมีโชติ" กองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด โดยคณะวิทยากรได้พาเยี่ยมชมโซนต่างๆภายในอุทยานการเรียนรู้ฯ และให้ความรู้แก่คณะทัศนศึกษาในครั้งนี้

 

ภาพกิจกรรม

     
IMAG3121 resize IMAG3136 resize  IMAG3138 resize
IMAG3141 resize IMAG3142 resize IMAG3145 resize 
IMAG3150 resize IMAG3156 resize IMAG3158 resize 
     

การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 

IMAG3194 resize

    วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว คณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครแม่สอด จัดการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมทางวิชาการต่างๆของสถานศึกษาในสังกัดและเสนอข้อหารือเป็นการส่งเสริมพัฒนาการการศึกษาของเทศบาลนครแม่สอด

ภาพกิจกรรม

     
IMAG3195 resize IMAG3197 resize  IMAG3196 resize
     
     
     

ระบบสารสนเทศ

it

fb
gg
sis
ccis
laas
plan