• sli1.jpg
 • sli2.jpg
 • sli3.jpg
 • sli4.jpg
 • sli5.jpg

ข่าวสารล่าสุด

 • ประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาอำเภอแม่สอด

  ประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาอำเภอแม่สอด

         วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลนครแม่สอดและโรงเรียนในสังกัดฯ ร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาอำเภอแม่สอด ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยขบวนรถแห่เทียนจำนำพรรษา          ในครั้งนี้ประเพณีแห่งเทียนพรรษานั้น เนื่องจากสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้น...
 • ประชาสัมพันธ์เลื่อนการลงทะเบียนการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37

  ประชาสัมพันธ์เลื่อนการลงทะเบียนการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37

 • โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

  โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

             วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เทศบาลนครแม่สอด นำโดยนายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ว่าที่ร.ต. ธีรยุทธ ธีระโสพิศ ปลัดเทศบาลนครแม่สอด สภาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการกอง/ฝ่าย พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ่ง ณ บริเวณ สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสรุปประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัดท้องถิ่นที่ 17 ปีการศึกษา 2561

  การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสรุปประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัดท้องถิ่นที่ 17 ปีการศึกษา 2561

            วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอีโค่อินน์ เทศบาลนครแม่สอด นำโดยนายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายภิรมย์ ทองคุ้ม รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการปรุมเชิงปฏิบัติการโครงการสรุปประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัดท้องถิ่นที่ 17 ปีการศึกษา 2561 และมีว่าที่ร.ต. ธีรยุทธ ธีระโสพิศ...
 • การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิต

  การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิต

  การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิต           วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ นางอรทัย บุญเลิศ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับและรับการประเมินจากคณะกรรมการนิเทศ...
 • การสรุปการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น ที่ 17

  การสรุปการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น ที่ 17

    การสรุปการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 17 ปีการศึกษา 2561 แฟ้มสำหรับกรอกข้อมูล            1 แบบ01.xlsx แบบกรอกข้อมูลสำหรับสถานศึกษา             2 แบบ02.docx แบบสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา             3 แบบ03.xlsx  แบบกรอกข้อมูลสำหรับ อปท.             4 แบบ04.docx แบบสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัด อปท.            5 แบบ05.xlsx แบบกรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คำชี้แจงและขั้นตอนการดำเนินการ...

ระบบสารสนเทศ

it

fb
gg
sis
ccis
laas
plan
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
จำนวนเนื้อหา
72 เรื่อง
จำนวนข้อมูล

ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์

© 2009-2019 by GPIUTMD