66493302 2368071033428132 948768579312943104 o

   วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลนครแม่สอดและโรงเรียนในสังกัดฯ ร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาอำเภอแม่สอด ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยขบวนรถแห่เทียนจำนำพรรษา

66398176 2368071513428084 2348064689511989248 o   66792529 2368070650094837 908699497968697344 o

     ในครั้งนี้ประเพณีแห่งเทียนพรรษานั้น เนื่องจากสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้น เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือนและปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณีจนถึงปัจจุบัน

66331357 2368070660094836 1912556062259544064 o