พิธีลงนาม MOU มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเทศบาลนครแม่สอด

DSC02158 resize

       

ภาพกิจกรรม

DSC02136 resize DSC02141 resize DSC02166 resize
DSC02169 resize DSC02159 resize DSC02173 resize