การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

DSC02218 resize

    วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโกเมนสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด กองการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 เพื่อแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดฯ รวมถึงเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ

ภาพกิจกรรม

DSC02215 resize DSC02219 resize DSC02220 resize
DSC02222 resize DSC02223 resize DSC02218 resize