การประชุมประสานงานความร่วมมือระว่างเทศบาลนครแม่สอดและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

DSC02166 resize

    การประชุมประสานงานความร่วมมือระว่างเทศบาลนครแม่สอดและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 

ภาพกิจกรรม

DSC02160 resize DSC02163 resize DSC02164 resize
DSC02169 resize DSC02171 resize DSC02174 resize