โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

DSC03031 resize

    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพกิจกรรม

DSC03020 resize DSC03040 resize DSC03018 resize
DSC03041 resize DSC03027 resize DSC03021 resize