57599640 2314204195481483 3754434632322383872 o

      วันที่ 16 เมษายน 2562 เทศบาลนครแม่สอด จัดพิธีแห่ขบวนสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ว่าที่พันตรีธีรยุทธ วุฒิอรรถสาร รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครแม่สอด เลขา ที่ปรึกษาและสภาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมนี้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมความสมัคคีในชุมชนเทศบาลนครแม่สอด

58033013 2314203852148184 8473124611263823872 o

57486157 2314206132147956 7939972612661182464 o