59285966 2317978015104101 853704121075630080 o

    

  วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรมโครงการถวายความจงรักภัคดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อซักซ้อมชี้แจงและการมีส่วนร่วมในการทำกิตกรรมจิตอาสาเพื่อถวายความจงรักภัคดี

 

58895129 2317977885104114 129979729150214144 o

      เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้รับเกียรจากนายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม และมีประชาชนจากชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

58419939 2317977751770794 8347039193385402368 o