60045846 2323994717835764 1823921784244666368 o

      วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เทศบาลนครแม่สอด จัดการประชุมผุ้แทนวัดในเขตเทศบาลนครแม่สอด โดยได้รับเกียรติจากนายภิรมย์ ทองคุ้ม รองนายกเทสมนตรีนครแม่สอด และผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อขออนุมัติจังหวัดตาก ประกาศเป็นวัฒนธรรมประจำถิ่นต่อไป

59706742 2323995077835728 466567614533992448 o