61435982 2339077126327523 7697158577907040256 o

 

      วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก นำโดยนายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วยนายองครัตน์ ตันติพงศานติ ประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด สมาชิกสภา ที่ปรึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ผุ้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน

 

62012907 2339077689660800 2662049278708416512 o

      ได้จัดกิจกรรมเพื่อพบปะ เสริมสร้างให้กำลังใจ และให้โอวาทแก่ตัวแทนนักเรียน ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ณ เทศบาลนครเชียงราย

61372191 2339076452994257 2644075776877527040 o