hd

 

หัวข้อสำหรับการประกวดแข่งขันสุนทรพจน์

การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ

ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559 “นครแม่สอดวิชาการ” ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559

-----------------------------

ระดับประถมปีที่ 4-6

"รักษ์ไทย ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม"

 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

"ไทยทำ ไทยใช้ เศรษฐกิจไทยพัฒนา"