bb

     ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2559 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ โดย คลิ๊กที่นี่