ข้อมูลสถิติประจำปี 2562
5055 คน
จำนวนนักเรียนในสังกัด
3897 คน
จำนวนผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้
146 คน
จำนวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์นครแม่สอด
22 คน
จำนวนผู้ใช้บริการศูนย์ดิจิตอลชุมชน

ข้อมูลสถิติย้อนหลัง

ประจำปี 2561

จำนวนนักเรียนในสังกัด    คน  จำนวนผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้ 5,481  คน
 จำนวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์นครแม่สอด 720  คน  จำนวนผู้ใช้บริการศูนย์ดิจิตอลชุมชน 720  คน

 

ประจำปี 2560

จำนวนนักเรียนในสังกัด    คน  จำนวนผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้ 2,124 คน
 จำนวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์นครแม่สอด 1,512   คน  จำนวนผู้ใช้บริการศูนย์ดิจิตอลชุมชน   คน