แนวการลงทะเบียน และการจองที่พักการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37 “นครแม่สอดอาคาซาเกมส์”

 ขั้นตอนการลงทะเบียนนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม

  1. «อปท» สามารถดำเนินการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์

http://manage.nakhonmaesot-arkahcargames.com

คู่มือการลงทะเบียน

«อปท» สามารถ Log in เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ตามที่ได้รับจากเทศบาลนครแม่สอด

  1. หาก «อปท» ได้ไม่ได้รับชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผ่าน สามารถติดต่อขอรับได้ที่อีเมล์

                       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  1. เมื่อ «อปท» ดำเนินการลงทะเบียน และตรวจสอบการข้อมูลการลงทะเบียน การแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว สามารถส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียน สามารถส่งเอกสารการลงทะเบียน พร้อมเอกสาร-หลักฐานต่างๆ มาที่

 

สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด (กองการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ)

เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเชีย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 

โดยขอความอนุเคราะห์วงเล็บมุมซองว่า "เอกสารประกอบการลงทะเบียน"

 

หมายเหตุ: 1. ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 และ«อปท»สามารถส่งเอกสารลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

                  2. ระบบลงทะเบียนผู้บริหารจะเปิดให้ลงทะเบียนในภายหลัง

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ขั้นตอนการจองที่พัก

  1. «อปท» สามารถจัดทำหนังสือพร้อมส่งรายชื่อของผู้ที่ต้องการประสงค์การจองที่พักมา  ตาม แบบแจ้งความประสงค์จัดหาที่พักนักกีฬา และชื่อ-เบอร์โทร ของผู้ประสานงาน ยังเทศบาลนครแม่สอด โดยสามารถส่งข้อมูลมาที่

 

สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด (กองการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ)

เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเชีย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 

โดยขอความอนุเคราะห์วงเล็บมุมซองว่า "เอกสารประกอบการจองที่พัก"

 

  1. เทศบาลนครแม่สอด จะทำการยืนยันการจองที่พักให้ «อปท» รับทราบผ่านทางผู้ประสานงาน
    และจะปรับปรุงข้อมูลที่พักผ่านระบบการลงทะเบียนของผู้แข่งขันทราบต่อไป

ติดตามข่าวสารได้ที่

โทรศัพท์ 055-547449 ต่อ 501

เว็บไซต์ www.maesotedu.go.th

เฟสบุ๊ค   กองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด  https://www.facebook.com/maesotedu

กลุ่มไลน์ นครแม่สอด อากาซาเกมส์

S 19824728

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------